Đồ chơi chú lừa thông minh biết nói, biết đi và biết nhại tiếng cho bé

109,000

  • Sử dụng đơn giản với 3 pin AAA vàcông tắc on-off
  • Khi nhấn vào công tắc ở chân thì chú lừa sẽ phát 72 bài hát
  • Kích thước : 22 cm

Hết hàng